مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

سرویس:روابط عمومی
تعداد بازدید : 441 - تاریخ خبر : 1398/09/13 - 15:12
روابط عمومی مرکز فنون آزمایشگاهی
پیوست اجرایی آزمون مهارت خواص شیمیایی و میکروبیولوژی فرآورده های لبنی دور دوم سال 1398
آزمون مهارت خواص شیمیایی و میکروبیولوژی فرآورده های لبنی دور دوم سال 1398
هدف : این پیوست قبل از اجرای آزمون برای کلیه شرکت کنندگان ارسال می گردد و هدف از انتشار آن، ایجاد هماهنگی در جزئیات آزمون کلیه آزمایشگاه ها است.   هشدارها: خواهشمند است قبل از انجام آزمون های مهارت، "راهنمای شرکت در آزمون مهارت" و "پیوست اجرایی" آزمون مهارت مربوطه به دقت مطالعه شود. تاریخ احتمالی تحویل نمونه ها به شرکت کنندگان 98/09/16  توسط پست می باشد. مقتضی است هرگونه هماهنگی لازم در خصوص دریافت نمونه ها با بخش های مختلف آزمایشگاه جهت دریافت به موقع نمونه ها از قبل صورت گیرد. پس از دریافت جعبه آزمون مهارت (PT-Box) ، جعبه بازگشایی شده و جهت یکسانی شرایط، نمونه تا زمان انجام آزمون در شرایط نرمال آزمایشگاه (دمای یخچال در دمای 6-4 °C و در محیطی تاریک) نگهداری گردد. خواهشمند است جهت هماهنگی بین شرکت کنندگان، دمای نگهداری ذکر شده را به دقت تنظیم فرمایید. مسئولیت حضور در محل جهت تحویل گیری به موقع نمونه ها به عهده شرکت کننده است. کد PT-Box درج شده در داخل جعبه در جای امن و مطمئن نگهداری گردد. توجه:  نسخه اصلی پیوستهای  اجرایی هر کدام از آزمون ها به صورت پرینت شده همراه نمونه ها ارسال می گردد. خواهشمند است پیوست های اجرایی قبل از انجام آزمون ها به دقت مطالعه گردد. 
© 2016 - tv1.ir - Contact us :tv1@irib.ir