مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

راهنمای تصویری ثبت نام در برنامه کنترل کیفی خارجی

ثبت نام در برنامه های کنترل کیفی خارجی مرکز به صورت آنلاین انجام می گیرد. جهت آشنایی بیشتر با فرآیند ثبت نام اینترنتی در برنامه کنترل کیفی خارجی (EQA) و نحوه استفاده از امکاناتی که از طریق این وب سایت در اختیار شرکت کنندگان در این آزمون قرار می گیرد، می توانید راهنمای تصویری فرآیند ثبت نام را از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود راهنمای تصویری ثبت نام در EQA