مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

راهنمای شرکت در آزمون مهارت PT-EQA

راهنمای تصویری ثبت نام و شرکت در آزمون مهارت (PT-EQA)

جهت آشنایی بیشتر با فرآیند ثبت نام اینترنتی در آزمون مهارت (PT-EQA) و نحوه استفاده ازامکاناتی که از طریق این وب سایت در اختیار شرکت کنندگان در این آزمون قرار می گیرد، می توانید راهنمای تصویری فرآیند ثبت نام و بهره برداری از این امکانات را از لینک زیر دریافت نمایید.

دانلود راهنمای تصویری ثبت نام و شرکت در آزمون مهارت