مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت فلزات

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت فلزات

آزمایشگاه های برتر فلزات (متالورژی) سال 99

نام آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت (PT) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن اصفهان
★ شرکت پارس ام سی اس
★ شرکت غلتک سازان سپاهان
★ آزمایشکاه فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه
★ بنیاد علوم کاربردی رازی
★ آزمایشکاه شرکت هفت الماس
★ پارک علم و فناوری خراسان
★ فولاد امیر کبیر کاشان
★ مجتمع فولاد خراسان
★ آزمایشگاه فولاد سبا- مجتمع فولاد مبارکه
★ شرکت چدن سازان اصفهان
★ آزمایشگاه زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی کد IA03
★ آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
★ آزمایشگاه زیر مجموعه وزارت دفاع کد DM01
★ آزمایشگاه زیر مجموعه وزارت دفاع کد DM04