مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت پلیمرها

آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت پلیمرها

آزمایشگاه های برتر پلیمر سال 99

نام آزمایشگاه های برتر آزمون مهارت (PT) بدون هیچ ترتیب خاصی و به صورت تصادفی نشان داده شده است. معیار انتخاب بر اساس قرار گرفتن آزمایشگاه در یک یا چند جایگاه برتر و یا عملکرد مثبت در تمام آزمون هایی است که آزمایشگاه در آن شرکت داشته است.

آزمایشگاه های برتر
آزمایشگاه ایتراک
★ شرکت کیمیا جاوید سپاهان (واحد تحقیقاتی پلیمر)
★ پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی
★ شرکت رازین پلیمر
★ شرکت پادنا پلیمر
★ شرکت مترا
★ شرکت مهرکام پارس
★ شرکت اصفهان لاتکس
★ پتروشیمی شازند
★ شرکت پویا پلیمر تهران
★ شرکت پلی اتیلن کرمان
★ شرکت صانع مشهد
★ شرکت دانا پلاستیک