زمینه‌های برگزاری آزمون مهارت

تقویم زمانبندی ارسال نمونه های آزمون مهارت

تعداد بازدید : 384 - تاریخ خبر : سه شنبه 7 اسفند 1397 - 03:20  

تقویم زمانبندی ارسال نمونه های آزمون مهارت سال 1398 در وب سایت مرکز ارایه گردیده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز فنون آزماایشگاهی خاورمیانه، تقویم زمانبندی ارسال نمونه های آزمون مهارت سال 1398 در وب سایت مرکز ارایه گردیده است. با توجه به سیاست مرکز مبنی بر ثبات حداکثری برنامه های آزمون مهارت، آزمایشگاه ها می توانند جهت شرکت موثر در برنامه ها برنامه ریزی نمایند.

جهت مشاهده زمانبندی ارسال نمونه ها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

آزمون مهارت PT/EQA

        -  زمانبندی ارسال نمونه های آزمون مهارت سال 1398

منبع خبر: روابط عمومی مرکز فنون آزمایشگاهی

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان