مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمینه‌های برگزاری آزمون مهارت

پیوست اجرایی آزمون مهارت خواص فیزیکی و شیمیایی آب دور دوم سال 1398

آزمون مهارت خواص فیزیکی و شیمیایی آب دور دوم سال 1398

هدف :

این پیوست قبل از اجرای آزمون برای کلیه شرکت کنندگان ارسال می گردد و هدف از انتشار آن، ایجاد هماهنگی در جزئیات آزمون کلیه آزمایشگاه ها است.

 

هشدارها:

  • خواهشمند است قبل از انجام آزمون های مهارت، "راهنمای شرکت در آزمون مهارت" و "پیوست اجرایی" آزمون مهارت مربوطه به دقت مطالعه شود.
  • تاریخ احتمالی تحویل نمونه ها به شرکت کنندگان 98/08/25  تا  98/08/30 توسط پست می باشد. مقتضی است هرگونه هماهنگی لازم در خصوص دریافت نمونه ها با بخش های مختلف آزمایشگاه جهت دریافت به موقع نمونه ها از قبل صورت گیرد.
  • پس از دریافت جعبه آزمون مهارت (PT-Box) ، جعبه بازگشایی شده و جهت یکسانی شرایط، نمونه تا زمان انجام آزمون در شرایط نرمال آزمایشگاه (دمای یخچال در دمای 25-20 °C و در محیطی تاریک) نگهداری گردد. خواهشمند است جهت هماهنگی بین شرکت کنندگان، دمای نگهداری ذکر شده را به دقت تنظیم فرمایید.
  • مسئولیت حضور در محل جهت تحویل گیری به موقع نمونه ها به عهده شرکت کننده است.
  • کد PT-Box درج شده در داخل جعبه در جای امن و مطمئن نگهداری گردد.

توجه:  نسخه اصلی پیوست اجرایی به صورت پرینت شده همراه نمونه ها ارسال می گردد. خواهشمند است پیوست اجرایی قبل از انجام آزمون ها به دقت مطالعه گردد. 

منبع خبر: روابط عمومی مرکز فنون آزمایشگاهی
تعداد بازدید : 376 - تاریخ خبر : پنج شنبه 23 آبان 1398 - 19:01  

امتیاز شما

نظر شما
کد بالا را وارد کنید:
نظر های بازدیدکنندگان