مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت و کنترل کیفی خارجی (PT-EQA)

مرکز فنون آزمایشگاهی در ابتدای هر سال تقویم زمان بندی برگزاری آزمون های مهارت (PT) و کنترل کیفی خارجی (EQA) را بر روی وب سایت مرکز قرار می دهد.
آزمایشگاه های محترم می توانند، جهت اطلاع از تقویم برگزاری و زمان بندی انجام آزمون با کلیک بر روی هر یک از لینک های زیر اطلاعات لازم در خصوص برنامه زمانی این آزمون ها را بدست آورند.
لازم به ذکر است جهت ثبت نام در هر یک از آزمون های حوزه های زیر می بایست ابتدا در وب سایت مرکز عضو شده و وارد پروفایل کاربری خود شوند.

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های صنایع غذایی


زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های مواد فلزی و مواد پلیمری 

 


  

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های آب و فاضلاب 


زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمون های شیمی و فیزیک دستگاهی 


  

زمان بندی ارسال نمونه های آزمون مهارت (PT/EQA) حوزه آزمایشگاه های دارویی