مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

برنامه کنترل کیفی خارجی EQA

 

برنامه ارزیابی/کنترل کیفیت خارجی EQA

برنامه ارزیابی کیفیت خارجی مرکز فنون آزمایشگاهی مورد تایید وزات بهداشت و آرمایشگاه مرجع سلامت می باشد. این برنامه ها هر ساله مطابق با پروتکل های اعلامی وزارت بداشت در 3 نوبت برگزار می گردد. با توجه به اعلام وزارت بهداشت، هر آزمایشگاه می بایست 3 مرتبه در سال در برنامه های ارزیابی کیفیت خارجی مراکز مجاز شرکت نماید. لازم به ذکر است که مرکز فنون آزمایشگاهی موفق به کسب استاندارد ISO 17043 (استاندارد الزامات مراکز برگزاری آزمون های مهارت Proficiency testing) از سازمان ملی استاندارد نیز شده است. 

توجه: برنامه EQA مرکز فنون آزمایشگاهی به صورت آنلاین می باشد و ورود داده و دریافت گزارشات صرفا از طریق وب سایت مرکز انجام می پذیرد.

توجه: جهت ثبت نام در برنامه های ارزیابی کیفیت خارجی مرکز فنون آزمایشگاهی بایستی در وب سایت مرکز عضو شده و از طریق پروفایل شخصی اقدام به ثبت نام در آزمون های دلخواه نمایید.

اطلاع از کلیه زمینه های
برگزاری EQA
اطلاع از زمان بندی
ارسال نمونه ها در سال 0
0
اطلاع از فراخوان
قیمت، زمان بندی
و آزمون های سال 00
ثبت نام
در برنامه کنترل کیفی خارجی
دریافت راهنمای تصویری
نحوه ثبت نام
در برنامه کنترل کیفی خارجی

توجه: دریافت لینک ثبت نام تنها از طریق پروفایل کاربری  امکان پذیر است.