تاریخچه مرکز

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه، گسترده ترین مجری رسمی برگزاری آزمون مهارت در کشور می باشد. این مرکز فعالیت خود را در سال 1392 با هدف ارتقای کیفی آزمایشگاه های کشور آغاز نمود و در زمینه های مختلف آزمایشگاهی فعال است. ساختار سازمانی مرکز به نحوی است که توسط یک هسته متمرکز کنترل و هدایت شده و دپارتمان های مختلف وظیفه تامین الزامات تخصصی آن زمینه را عهده دار هستند.

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه نمونه ای بارز از تجلی تبدیل ایده و تفکر به عمل است. موسسان مرکز که خود سال ها  تجربه حضور و فعالیت در حوزه های مختلف آزمایشگاهی را داشته و از نزدیک شاهد تأثیر نتایج آزمایش ها بر تعیین سرنوشت یک محصول و در مقیاس بزرگتر یک صنعت و حتی جان افراد بودند از اوایل سال 90 ایده تأسیس اینچنین مرکزی را در ذهن پرورانده و در نهایت در سال 1392 اقدام به تأسیس مجموعه ای به نام مرکز فنون آزمایشگاهی خارومیانه نمودند.

در همین راستا کلیه الزامات و اسناد فنی و سیستمی لازم برای ساخت نمونه ها ، اجرای آزمون های مهارت، سنجش شرکت کنندگان و سایر موارد منطبق بر استانداردهای بین المللی، توسط موسسین تدوین و اجرایی گردید. به عنوان مثال می توان به طراحی نرم افزار بومی تحلیل آماری به نام Proficiency Equations اشاره نمود که به صورت متمرکز صرفا جهت آزمون مهارت مورد استفاده قرار می گیرد.

مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه که با نام MELABTEC شناخته می شود پس از گذشت چند سال از اولین ایده ، با وجود شرایط سخت اقتصادی و عدم آشنایی جامعه آزمایشگاهی با فرآیندی به نام آزمون مهارت یا Proficiency Testing پس از طی سال های اول با اتکا به توان متخصصان و پیمانکاران داخلی اکنون توانسته است در حوزه های مختلفی به موفقیت دست یافته و آزمون هایی را در قالب چهارچوب های بین المللی و قابل رقابت با هماتایان خارجی خود برگزار نماید.