فراخوان
برنامه ارزیابی کیفیت خارجی PT/EQA دور سوم سال 1402

اطلاعات فراخوان

  • مهلت ثبت نام 1402/11/29
  • آغاز توزیع اقلام/نمونه ها بهمن ماه
  • مهلت ورود نتایج 1403/03/04
  • تاریخ صدور گزارش اولیه
  • تاریخ صدور گزارش نهایی
  • تاریخ صدورگواهینامه
برای ثبت نام در فراخوان و شرکت در ارزیابی آزمایشگاه از طریق لینک زیر وارد سایت شده یا ثبت نام نمایید
بعد از ورود به سیستم، فرم زیر فعال خواهد شد

ورود ثبت نام


تنها کاربرانی که تایید نهایی شده اند امکان ثبت نام در آزمون را دارا می باشند. همچنین مهلت ثبت نام تا تاریخ 1402/11/29 می باشد

برنامه ارزیابی کیفیت خارجی PT/EQA دور سوم سال 1402

قیمت پایه آزمون:
165,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
380,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
370,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
150,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
215,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
138,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
155,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
280,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
155,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
216,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
144,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
115,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
212,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
194,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
197,000 تومان
قیمت پایه آزمون:
254,000 تومان
برای ثبت نام در فراخوان و شرکت در ارزیابی آزمایشگاه از طریق لینک زیر وارد سایت شده یا ثبت نام نمایید

ورود ثبت نام