فراخوان
آزمون مهارت غلات و فرآورده ها دور اول سال 1402

اطلاعات فراخوان

  • مهلت ثبت نام 1402/11/01
  • آغاز توزیع اقلام/نمونه ها آذر ماه
  • مهلت ورود نتایج 1403/01/15
  • تاریخ صدور گزارش اولیه
  • تاریخ صدور گزارش نهایی
  • تاریخ صدورگواهینامه
برای ثبت نام در فراخوان و شرکت در ارزیابی آزمایشگاه از طریق لینک زیر وارد سایت شده یا ثبت نام نمایید
بعد از ورود به سیستم، فرم زیر فعال خواهد شد

ورود ثبت نام


تنها کاربرانی که تایید نهایی شده اند امکان ثبت نام در آزمون را دارا می باشند. همچنین مهلت ثبت نام تا تاریخ 1402/11/01 می باشد

آزمون مهارت غلات و فرآورده ها دور اول سال 1402

قیمت پایه آزمون:
1,831,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
234,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
برای ثبت نام در فراخوان و شرکت در ارزیابی آزمایشگاه از طریق لینک زیر وارد سایت شده یا ثبت نام نمایید

ورود ثبت نام