ساخت تجهیزات آزمایشگاهی خاص


با توجه به اهمیت برخی از تجهیزات آزمایشگاهی خاص در میزان دقت و صحت آزمون ها و فقدان تولید کننده مشخص در کشور، مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه، اقدام به ساخت پاره ای از تجهیزات آزمایشگاهی خاص نموده است. علاقمندان جهت آشنایی و خرید این تجهیزات می توانند به لینک فروشگاهی شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

 

www.shop.melabtec.com