اطلاعیه لزوم اسکن بارکد در هنگام دریافت باکس نمونه ها

اطلاعیه لزوم اسکن بارکد در هنگام دریافت  باکس نمونه ها
اطلاعیه لزوم اسکن بارکد در هنگام دریافت باکس نمونه ها

با درود فراوان
قابل توجه شرکت کنندگان آزمون مهارت
شرکت کنندگان آزمون های مهارت بایستی بارکد بسته های ارسالی آزمون مهارت را اسکن نموده و در سامانه ثبت نمایید. انجام این کار موجب می شود مرکز بتواند نسبت به ردیابی بسته های ارسالی اقدام نماید. تعلل در ثبت یا عدم ثبت بارکد در موعد مقرر باعث عدم امکان ردیابی بسته ها در حین آزمون گردیده و لذا مسولیت اشکال یا تاخیر در ارسال نمونه ها بر عهده فرد خاطی می باشد.