انتشار گزارشات نهایی آزمون مهارت میکروبیولوژی جامع (جستجوی میکروب ها) سال 1402

انتشار گزارشات نهایی آزمون مهارت میکروبیولوژی جامع (جستجوی میکروب ها) سال 1402
انتشار گزارشات نهایی آزمون مهارت میکروبیولوژی جامع (جستجوی میکروب ها) سال 1402

به گزارش دپارتمان مواد غذایی مرکز فنون آزمایشگاهی گزارش نهایی آزمون مهارت جستجوی میکروب ها منتشر گردید و بر روی سامانه سینا قرار گرفته است.

آزمایشگاه ها جهت دسترسی به نتایج می توانند در قسمت فراخوان های ثبت نامی،با کلیک بر روی تقویم و سپس پارامتر مورد نظر،نتایج را دریافت نمایند.
منتظر به روزرسانی این خبر طی روزهای آتی باشید.
سسیستم یکپارچه نتایج آزمایشات که به سینا معروف است توسط متخصصان مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه (MELABTEC) به صورت کاملا بومی  طراحی ، توسعه و پیاده سازی شده است که به صورت متمرکز برای برگزاری آزمون های مهارت بکارگیری می شود. سیستم سینا انجام کلیه فرآیندهای ثبت نتایج، تحلیل آماری، تولید و انتشار گزارش های نهایی و گواهینامه ها را بر اساس پیشرفته ترین روش های روز دنیا و بر اساس استانداردهای برگزاری آزمون مهارت بر عهده دارد. طراحی این سیستم باعث گردیده است تا سطح اطمینان از نتایج به صورت قابل توجهی ارتقا یافته و ضمن کاهش زمان در انتشار گزارش ها با ایجاد قابلیت در بستر وب باعث شود تا در هر زمان و هر مکانی بتوان به داده های آماری مورد نیاز آزمایشگاه دسترسی داشت. سیستم سینا که سابق بر این توسط MELABTEC با تأیید آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کشور برای اجرای برنامه ارزیابی خارجی کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی مورد استفاده قرار گرفته، اکنون با اجرای فاز تکمیلی آن برای سایر آزمایشگاه های صنعتی، غذایی ، آب و فاضلاب ، شیمی و پتروشیمی و آزمایشگاه های حوزه کالیبراسیون قابلیت بهره بردای یافته است.